Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon vereniging Samenredzaamheid Dreumel

Het bestuur van Samenredzaamheid Dreumel heeft een vertrouwenspersoon benoemd. Deze persoon kan bij problemen in gedrag tussen leden (vrijwilligers en zorgvragers) de betrokkenen ondersteunen.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon die de leden en andere betrokkenen begeleidt en ondersteunt met betrekking tot onderling gedrag. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zonder enige last of ruggespraak.

Waarom is er een vertrouwenspersoon?

De leden kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als ze signalen binnen de vereniging opvangen waardoor mogelijk het welzijn of de veiligheid van een persoon of meerdere personen wordt bedreigd. Ook kan een lid van Samenredzaamheid Dreumel dat zelf ervaart slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag, bij de vertrouwenspersoon terecht. Onder ongewenste gedrag verstaan we bijvoorbeeld: agressie en geweld, treiteren en pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen.

Vrijwilligers kunnen met de vertrouwenspersoon ook overleggen als er vragen zijn over of iets privacygevoelig is. De vertrouwenspersoon ondersteunt daarmee de vrijwilligers van Samenredzaamheid om zorgvuldig om te gaan met informatie die ze over of van hulpvragers hebben/ krijgen.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon werkt met een bij de functie passende mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Zij probeert ieder aangedragen probleem op een integere en deskundige wijze op te lossen. De vertrouwenspersoon geeft, indien zij van mening is dat de belangen van de vereniging geschaad dreigen te worden, signalen anoniem door aan de voorzitter (of diens plaatsvervanger).

Wie is de vertrouwenspersoon?

Vacant