Vrijwilligers voor elkaar

Als lid van de vereniging kunt u zowel vrijwilliger zijn als een beroep doen op ondersteuning van vrijwilligers. Alleen als lid kunt u gebruik maken van de vrijwilligers die aangesloten zijn bij de vereniging. Het betekent overigens niet dat u altijd vrijwilliger moet zijn om lid te mogen worden. We zijn ook heel blij met leden die ons met hun contributie helpen. Al denken wij als vereniging wel dat iedereen altijd wel wat kan betekenen voor een ander. Eenvoudige maar belangrijke zaken zoals gezelschap en sociale contacten.

Vul onderstaand formulier in en u ontvangt een ingevuld exemplaar per e-mail welke u kunt ondertekenen en retourneren. Komt u er niet uit of u heeft hulp nodig bij het invullen dan kunt u altijd contact opnemen met de vereniging.

Inschrijven lid van de Vereniging Samenredzaamheid Dreumel

Ondergetekende (n):

 

én (indien van toepassing) partner/ huisgenoten:

 

 

geeft/geven zich hierbij op als lid van de vereniging  “Samenredzaamheid Dreumel” en machtigt/machtigen de vereniging om de contributie één maal per jaar in mei van zijn/haar/hun

Het lidmaatschap loopt van 1 mei tot 30 april.
Voor één persoon in een huishouden is de contributie € 12.
Voor twee of meer personen in een huishouden is de contributie € 24.
De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.