Uitnodiging ALV Samenredzaamheid 18 maart 2020

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Samenredzaamheid. De vergadering wordt gehouden op woensdag 18 maart om 19.00 uur in Ons Plekske.

Hier vindt u de agenda van de ALV en het verslag van de laatste ALV (maart 2019).