Algemene Ledenvergadering februari 2018

De concept notulen staan onder het kopje "publicaties"