Publicaties

CONCEPT:  Verslag van de Algemene Ledenvergaring SAMENREDZAAMHEID, gehouden op woensdag 27 maart 2019 in Ons Plekske.

Bekijk via deze link het concept verslag in PDF formaat

Ongeveer 30 leden waren naar Ons Plekske gekomen voor deze vergadering. De voorzitter, Jacobijn Olthoff, heeft iedereen welkom geheten en een agendawijziging voorgesteld, namelijk om ook de bestuurssamenstelling toe te voegen. Daar ging de vergadering mee akkoord.

Het verslag van de vorige keer werd zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de notuliste.

Er waren een paar mededelingen over de geslaagde deelname aan de voorjaarsmarkt: we hebben daar 9 steunleden erbij gekregen. We hebben nu meer dan 300 leden! De reacties op Samenredzaamheid blijven heel positief, wat heel fijn is om te merken voor de vrijwilligers. En het knikkertellen leverde ook veel deelnemers op, met als winnares Marga van Zon.

De voorzitter hielp de vergadering vervolgens door het financieel verslag, omdat de penningmeester er helaas niet bij kon zijn. De inkomsten aan schenkingen en contributies waren hoger dan verwacht, en de uitgaven waren ongeveer zoals begroot, behalve de eerste kosten voor Ons Plekske, maar die waren niet al te hoog dus er was toch een positief saldo aan het eind.

De kascommissie, Wies Beurskens en Ben van Heesakker, heeft de boeken gecontroleerd en het zag er keurig uit. De ledenvergadering heeft daarop het jaarverslag goedgekeurd en het bestuur decharge verleend.

De activiteiten van 2018 zijn goed verlopen. Alle werkgroepen hebben regelmatig werk te doen, al kan de Duofiets wel wat meer gebruikt worden. De groep gaat dit jaar meer reclame maken. Een paar cijfers zijn: 25 ritten op de Duofiets, 28 mensen worden 1 a 2 keer per week bezocht, in griepperiode extra mensen waar boodschappen worden gedaan. 19 klussen, de ontmoetingsgroep heeft 25/30 mensen, deze week zelfs 31! De gezelschapgroep heeft nog extra vrijwilligers nodig!

De plannen voor 2019 zijn natuurlijk om door te gaan met wat goed loopt, maar ook een paar extra´s toe te voegen:

  • Extra reclame voor de Duofiets, een suggestie is om een verhaaltje van een iemand in het weekblad te plaatsen over hoe hij of zij het vond.
  • Ons Plekske gaat een tweede ochtend open: de donderdag van 10 tot 12. Het kan zijn dat er dan ook extra beroep gedaan wordt op de vervoersgroep. Op die ochtend gaan ook andere activiteiten komen dan op de dinsdag, bijvoorbeeld iets creatiefs of een filmpje.
  • Samenredzaamheid gaat samenwerken met het nog te starten Wandelcafé op vrijdagmorgen.
  • We doen mee, met drie andere verenigingen, met de modeshow binnenkort bij Jan Bouwman.
  • En we gaan Ons Plekske verder inrichten, ook al moeten we dat voorlopig zonder subsidie doen.
     

De begroting voor 2019 was nog gemaakt op het ontvangen van subsidie van een fonds. Die is helaas niet toegewezen. We gaan nu kijken wat we voor weinig geld kunnen aanschaffen. De voorzitter had bijvoorbeeld op marktplaats een koffieapparaat gevonden en doordat de verkopers het een goed doel vonden, het apparaat voor weinig geld kunnen kopen. Qua inkomsten stelt het bestuur voor om de contributie gelijk te houden: €1 per maand per persoon met een maximum van € 2 per huishouden. De ledenvergadering gaat akkoord met de plannen en de begroting. Voor dit jaar wordt de kascommissie gevormd door Wies en Ad van Zonsbeek.

Tot slot een extra punt: Het bestuur heeft een rooster van aftreden en twee personen zijn aftredend. Gerda Kalshoven is aftredend en niet herkiesbaar, zij wil haar tijd wat anders indelen. De voorzitter dankt haar heel hartelijk voor haar bestuurswerk en is heel blij dat ze wel als coördinator voor de gezelschapsgroep door wil gaan. Onder applaus van de ledenvergadering ontvangt ze een bedankje. Dit betekent dat de functie van secretaris vrij is gekomen. Rikie van Deursen is al algemeen lid en is beoogd secretaris maar denkt er nog even over na.

Ook de voorzitter is aftredend maar wel herkiesbaar. Ze krijgt een mooi applaus van de ledenvergadering waarmee haar herbenoeming wordt besloten. Jacobijn dankt de leden voor het vertrouwen.
Er wordt uit de vergadering voorgesteld om een volgende keer wel de bestuursverkiezing op tijd te agenderen.

Een ander punt is dat de vertrouwenspersoon, Ineke van Engen, stopt met haar functie. In de vier jaar is er niet één keer een beroep gedaan op haar, maar het was toch heel fijn dat het kon. Het bestuur is daarom wel op zoek naar een opvolging en hoopt die binnenkort te vinden.

Tot slot meldt zich nog een nieuwe vrijwilliger. Daarmee wordt de vergadering afgesloten.

 

ARCHIEF PUBLICATIES